Vận Chuyển Hàng Hoá Từ Trung Quốc - Việt Nam ! Liên Hệ: 01668 202 230 - 0933 828 826 (zalo, viber, wechat)

Vietnamese Chinese

10 thành phố giàu nhất Trung Quốc - Quảng Châu

"China Investment Network" mới đây đã công bố danh sách 10 thành phố giàu nhất Trung Quốc trên cơ sở tiêu chí là tổng thu nhập trong năm 2013.


10. Thành Đô

Tổng thu nhập năm 2013: 89,85 tỷ NDT

Hình ảnh Đọ độ hào nhoáng của 10 thành phố giàu nhất Trung Quốc số 1

9. Hàng Châu

Tổng thu nhập năm 2013: 94,5 tỷ NDT

Hình ảnh Đọ độ hào nhoáng của 10 thành phố giàu nhất Trung Quốc số 2

8. Vũ Hán

Tổng thu nhập năm 2013: 97,852 tỷ NDT

Hình ảnh Đọ độ hào nhoáng của 10 thành phố giàu nhất Trung Quốc số 3

7. Quảng Châu

Tổng thu nhập năm 2013: 114,05 tỷ NDT

Hình ảnh Đọ độ hào nhoáng của 10 thành phố giàu nhất Trung Quốc số 4

6. Tô Châu

Tổng thu nhập năm 2013: 133,103 tỷ NDT

Hình ảnh Đọ độ hào nhoáng của 10 thành phố giàu nhất Trung Quốc số 5

5. Trùng Khánh

Tổng thu nhập năm 2013: 169,29 tỷ NDT

Hình ảnh Đọ độ hào nhoáng của 10 thành phố giàu nhất Trung Quốc số 6

4. Thâm Quyến

Tổng thu nhập năm 2013: 133.103 tỷ NDT

Hình ảnh Đọ độ hào nhoáng của 10 thành phố giàu nhất Trung Quốc số 7

3. Thiên Tân

Tổng thu nhập năm 2013: 207.8 tỷ NDT

Hình ảnh Đọ độ hào nhoáng của 10 thành phố giàu nhất Trung Quốc số 8

2. Bắc Kinh

Tổng thu nhập 2013: 366.11 tỷ NDT

Hình ảnh Đọ độ hào nhoáng của 10 thành phố giàu nhất Trung Quốc số 9

1. Thượng Hải

Tổng thu nhập 2013: 410.95

Hình ảnh Đọ độ hào nhoáng của 10 thành phố giàu nhất Trung Quốc số 10

L.H (Nguồn: Chinadaily)

http://www.tinmoi.vn/Do-do-hao-nhoang-cua-10-thanh-pho-giau-nhat-trung-quoc-011295324.html

Tin Khác

Trang 1 / 12
Go Top